بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فایل اتوکدی ویلا – F016

فایل اتوکدی ویلا

فایل-اتوکدی-ویلاپروژه اتوکد ویلا
دارای:
۲پلان
۲برش
۴نما
۲پرسپکتیو خارجی پرنده
۱ پرسپکتیو داخلی
سایت پلان
طراحی لندسکیپ
اتاق کار و مطالعه
اتاق پرو
تراس
انبار
تاسیسات
اتاق ها
آتشکده
لمکده
برش و پلان ها مبلمان شده
و…

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.