رفتن به نوشته‌ها

فایل های آزمایشگاه الکترونیک – F016

فایل های آزمایشگاه الکترونیک

فایل-های-آزمایشگاه-الکترونیکفایل های آزمایشگاه الکترونیک

آزمایش ۱ = صافی ها و فیلترها

آزمایش ۲ = دیود

آزمایش ۳ = یکسو سازها

آزمایش ۴ = برشگرها

آزمایش ۵ = چند برابر کننده ولتاژ

آزمایش ۶ =ترانزیستور

آزمایش ۷ = تغذیه DC ترانزیستور

آزمایش ۷ -۲ = تغذیه DC ترانزیستور

آزمایش ۸ = تقویت کننده امیتر مشترک

دانلود فایل