بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فرمول تولید برچسب نشانگر استریل با اتیلن اکساید – F001

فرمول تولید برچسب نشانگر استریل با اتیلن اکساید


این فرمول برای تهیه برچسب نشانگر استریل با گاز اتیلن اکساید ارائه شده است.  این نشانگر در صورت موثر بودن فرایند استریل از رتگ قرمز روشن به آبی سیر تغییر می کند.  این فرمول در یک صفحه با فرمت پی دی اف و به صورت زیپ شده ارائه شده است …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.