بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466730

466730

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فرمول تولید نوار تست اسکوربیک اسید در نمونه های مایع – F001

فرمول تولید نوار تست اسکوربیک اسید در نمونه های مایع


این ف.رمول برای تهیه نوار تست اسکوربیک اسید در مایعات ارائه شده است.  این نوار تست برای شناسایی آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی و همچنین در آزمایش گاه های تشخیص طبی برای شناسایی اسکوربیک اسید در ادرار کاربرد دارد.  امتاسفانه ناده نوثره اصلی برای تهیه این فرمول وارداتی و کمیاب بوده و ممکن است داخل کشور براحتی پیدا نشود.  این فرمول در یک صفحه با فرمت پی دی اف و به صورت زیپ شده ارائه شده است …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.