بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فرمول های معادلات نشریه FAO56 ‌و شرح پارامترها – F006

فرمول های معادلات نشریه FAO56 ‌و شرح پارامترها

فرمول-های-معادلات-نشریه-fao56-‌و-شرح-پارامترها

معادلات نشریه FAO56 ‌و شرح پارامترها
این یکی از تمرین های اصلی رشته ی کشاورزی یا مهندسی آب هست که دانشجو باید در مورد نشریه FAO56 اطلاعات داشته باشه. در این فایل تمامی فرمول های موجود در این نشریه به همراه تعیین دقیق پارامترهای معادلات آورده شده.
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.