بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فرم خام مصاحبه بالینی کودک – فرم شرح حال روانشناسی کودک – F018

فرم خام مصاحبه بالینی کودک – فرم شرح حال روانشناسی کودک

مهارت های حرکتی ظریف :

 رشد حرکتی مربوط به عضلات کوچک کودک در حال حاضر چگونه است ؟

 مناسب     نامناسب 

 آیا کودک توانایی دکمه بستن دارد ؟     آری    نه

 آیا کودک می تواند مهره بند کند ؟        آری   نه

 آیا کودک می تواند سوزن نخ کند ؟       آری   نه

 آیا کودک قادر به نقاشی کردن هست ؟    آری   نه

 آیا کودک می تواند کپی کند ؟               آری    نه

آیا کودک می تواند حروف و کلمات را بنویسد ؟   آری   نه

آیا کودک میتواند بر تخته تعادل خود را نگه دارد ؟ آری   نه

اگر موارد دیگری وجود دارد آنها را نام برید.

 

 رشد گفتار و زبان

 آیا کودک در دستگاه گویایی (لب،کام،زبان،حنجره،تارهای صوتی و….) نقص دارد ؟

 آری   نه

 نقص و چگونگی رخداد آن را شرح دهید

 

» فهرست مطالب:

 •   الف ) مشخصات فردی
 • ب) دوره قبل از تولد
  • بارداری مادر
 • ج ) تولد کودک
 • د) هنگام تولد
  • زایمان
  • تغذیه کودک
  •  بیماری های کودک
  •  کیفیت روابط کودک با افراد دیگر
  • علایق و ویژگی های فردی کودک
  • معاینات جسمی کودک
  • رشد حرکتی 
  • رشد گفتار و زبان
  • رشد شناختی کودک
  • سابقه مهدکودک، کودکستان و مدرسه
  • مهارت های اجتماعی:
  • مهارت های خود یاری

 

 • تعداد صفحات:    18
 • نوع فایل: PDF و WORD قابل ویرایش

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.