رفتن به نوشته‌ها

فرم مصاحبه بالینی – فرم شرح حال روانشناسی – F001

فرم مصاحبه بالینی – فرم شرح حال روانشناسی


تعداد صفحات :    6 نوع فایل:      PDFو WORD   + فایل هدیه : راهنمای تکمیل فرم مصاحبه بالینی (۹ صفحه)   فهرست مطالب: اطلاعات هویتی (نام و نام خانوادگی، سن، جنس و …) شکایت اصلی تاریخچه بیماری فعلی (شروع بیماری، مدت، عوامل تسریع کننده و …) بیماری قبلی (روانپزشکی، روانشناسی، پزشکی و …) تاریخچه خانوادگی تاریخچه شخصی (پیش از تولد، کودکی، نوجوانی و …) بررسی وضعیت روانی (ظاهر، خصوصیات تکلم، نگرش و …) تشخیص پیش آگهی طرح و نقشه درمان   بخشی از متن فایل : بررسی وضعیت روانی Mental Status Examination الف) توصیف کلی General Description 1)ظاهر (Appearance) : 2)خصوصیات تکلم (Speech Characteristics) : 3)  نگرش نسبت به معاینه کننده (Attitude Toward Examiner) : 4) رفتار آشکار و فعالیت روانی حرکتی :(Overt Behavior & psychomotor Activity) ب) خلق و عاطفه Mood & Affect 1) خلق (Mood) : 2) عاطفه (Affect) : 3) متناسب بودن عاطفه (Appropriateness) : ج) ادراک Perc …

پارس وی دی اس