بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

فیلم آموزشی فرزند پروری پیشرو – F018

فیلم آموزشی فرزند پروری پیشرو

همه والدین گرامی دغدغه تربیت صحیح و رو به رشد را برای فرزندادن خود آرزو می کنند. فرزند پروری یک مهارت مهم و آموختنی است که کمک می کند با بهترین شکل و صحیح ترین اصول روانشناسی؛ فرزندان خود را تربیت کنید. دوره فرزند پروری پیشرو در کدت زمان۳ ساعت اهم اصول و روشها و سبک های تربیت فرزند را به شما ارائه می دهد.

این دوره در مقایسه با سایر دوره های موجود که بالای ۴۰ الی ۸۰ ساعت ارائه می شوند، بسیار منحصر به فرد است. در این دوره از تکنیک ساندویجی استفاده شده و سیمایی کلی و بسیار کاربردی از کلید های طلایی تربیت فرزند را به شما می آموزد.

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.