بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

قصد خرید، نگرش، برند – F001

قصد خرید، نگرش، برند


قصد خرید، نگرش، برند   فهرست قصد خرید. ۲ سلسله‌مراتب باورها، نگرشها و رفتارها ۶ رفتار مصرف‌کننده ۸ رفتار و قصد انجام رفتار. ۱۰ فرآیند خرید. ۱۰ نقش خرید. ۱۰ رفتار خرید. ۱۲ مراحل فرآیند عقلایی خرید. ۱۴ عوامل مؤثر بر قصد خرید مشتریان. ۱۵ عوامل کلاسیک بازاریابی مؤثر بر قصد خرید مشتریان: ۱۶ نگرش.. ۱۸ شکل‌گیری نگرش‌ها ۲۳ تغییر نگرش.. ۲۶ برند. ۲۹ تعریف برند. ۲۹ اعتبار برند. ۳۴ پرستیژ برند. ۳۵ تصویر برند. ۳۵ ویژگی‌های برند. ۳۵ تقسیم‌بندی نام‌های تجاری.. ۳۶ تجربه برند. ۳۷ کیفیت درک شده ۳۸ برند‌های شناخته‌شده ۴۱ برندهای ناشناس.. ۴۵ پیشینه. ۴۷ منابع. ۵۱   فایل حاوی ۵۰ صفحه WORD به همراه  PDF آن می باشد. …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.