بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

مجموعه فرم های کارگاهی – F002

مجموعه فرم های کارگاهی

مجموعه-فرم-های-کارگاهی

توضیحات:
این یک پکیج کامل از انواع فرم ها و جداول مورد نیاز یک کارگاه عمرانی است
شامل : 
برگ استعلام قیمت ، برگ خروج کالا به انبار ، برگ ورود کالا به انبار ، برگه پرداخت وجه ، پیشنهاد استعلام ، فرم تنخواه ، جدول غذای پیمانکاران ، جدول ورود و خروج پرسنل ، چک لیست دستور کار ، چک لیست صورتمجالس ، حواله تحویل کالا از انبار ، گزارش خروج اجناس از انبار ، گزارش روزانه کارگاهی ، شیفت ایام تعطیل ، صورت وضعیت پیمانکاران ، فرم صورتجلسه کارگاهی ، صورتجلسه تحویل موقت ،صورتجلسه تحویل زمین ، صورتجلسه مصالح پای کار ، کارت هفتگی کارگری ، لیست پرداخت ها به پیمانکاران ، لیست حضور و غیاب جهت سفارش غذا روزانه ، مقایسه قیمت جهت قیمت جدید و…
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.