رفتن به نوشته‌ها

معماری پایدار- روستای ویونا – F016

معماری پایدار- روستای ویونا

معماری-پایدار-روستای-ویونافایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش و دارای عکس و… میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
تعاریف و مفاهیم
معماری پایدار
توضیحات ابیانه
معماری پایداری در ابیانه
معماری پایداری در ابیانه
بافت
دیوار های قطور
سقفهای مسطح
اتاقها باسقف های کوتاه
جهت بناها
مصالح و ساختار
معماری
نمونه
توسعه شهرنشینی روستای ابیانه را تهدید می کند
نوع پوشش اهالی ابیانه

قسمتی از متن:
معماری پایدار: تعاریف و مفاهیم
همانطور که می دانیم بقای پایدار انسان و محیط انسانی وابسته به حفظ تعادل و تداوم جهان زیستی است که این خود پذیرش نقش و مسئولیت اخلاقی سرپرستی انسان بر منابع بوم شناختی و عملکردی آگاهانه و هوشمند را در تنظیم رابطه وی با محیط طبیعی می طلبد.
رویکرد معماری پایدار در پاسخ به این عملکرد آگاهانه و ملاحظات رو به گسترش نسبت به پیامدهای فعالیت های انسانی بر محیط؛ به عنوان نگرشی بازبینی شده به معماری مطرح شده است.
بنابراین مفهوم معماری پایدار- چه به عنوان عملی در راستای خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزیکی و چه به عنوان محصول این فرآیند- همواره با محیط پایدار در آمیخته و در یک چهارچوب کلی می توان آن را به معنی ‘خلق محیط پایدار انسان ساخت’ تعبیر نمود/

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی