بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

مغز و یادگیری و آموزش – F016

مغز و یادگیری و آموزش

مغز-و-یادگیری-و-آموزشاسلاید اول:
•مغز انسان بالغ، حدود ۳ پوند یا ۱۳۰۰- ۱۴۰۰ گرم وزن دارد.
•انسان در مقایسه با وزنش مغز نسبتاً بزرگی دارد.
•مغز انسان به اندازه یک گریپ فروت بزرگ یا یک طالبی است.
•۷۸ درصد مغز را آب، ۱۰ درصد چربی، ۸ درصد پروتئین
•مغز زنده به قدری نرم است که با چاقوی کره خوری بریده می شود.
•شاخص ترین ویژگی مغز چین و شکن ها و تاهای آن است.
•تاهای مغز باعث می شود که ناحیه سطحی مغز بیشترین مساحت را داشته باشد.( اگر قشر مغز را صاف کنیم به اندازه یک روزنامه تا نخورده است)
•مغز دارای دو نیم کره مخی است. نیمکره چپ و نیمکره راست

فهرست مطالب
مغز انسان
آمادگی برای مدرسه
نقش والدین در پرورش مغز
مغز عاطفی
مغز حرکتی
مغز دیداری
تماشای تلویزیون
مغز شنیداری
مواد غذایی و مغز
ویتامین های لازم
بررسی بیشتر ویتامین های مفید برای مغز

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.