بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نظام های ارزشیابی سلامت نیوزلند، انگلستان و آمریکا – F016

نظام های ارزشیابی سلامت نیوزلند، انگلستان و آمریکا

نظام-های-ارزشیابی-سلامت-نیوزلند-انگلستان-و-آمریکااسلاید اول:
دو مجموعه شاخص برای بررسی عملکرد نظام سلامت نیوزلند ارائه شده است.

کارت امتیاز متوازن عملکرد بیمارستانی.
شاخص های نظام و انجمن های ناحیه ای سلامت.

اسلاید دوم:
اولین مجموعه و در اکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی.
جایگزین شاخص های ارزشیابی ۳ ماهه.
شامل ۱۶ شاخص تحت ۴ دسته کلی.
یادگیری و سلامت سازمانی.
کارایی و فرایندها.
بیمار و کیفیت.
مالی.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.