بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466724

466724

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نقشه اتوکد معماری سوله و ساختمان اداری ۲ طبقه – F002

نقشه اتوکد معماری سوله و ساختمان اداری ۲ طبقه

نقشه-اتوکد-معماری-سوله-و-ساختمان-اداری-2-طبقه

توضیحات:
نقشه اتوکد معماری سوله و ساختمان اداری ۲ طبقه.
این نقشه شامل موارد زیر می باشد:
سایت پلان
پلان اندازی گذاری تمامی طبقات سوله و اداری
پلان مبلمان
پلان شیب بندی بام
پلان ستونگذاری
دو نما از سوله و دو نما از اداری
دو برش از سوله و دو برش از اداری
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.