رفتن به نوشته‌ها

نمونه انجام شده تست mmpi فرم کوتاه – F018

نمونه انجام شده تست mmpi فرم کوتاه

نمره متوسط رو به بالا در مقیاس Pd کسب کرده است. نشان دهنده این است که در پذیرش ارزش ها و معیارهای جامعه مشکل دارد. نسبت به مراجع قدرت نافرمان است.

نمره پایین در مقیاس Pa کاملا متعادل است.

نمره بالا در مقیاس Pt کسب کرده است. نشان دهنده این است که فردی نگران، مضطرب، تا حدودی وسواسی و کمال گراست.

نمره پایین در مقیاس Sc نشان دهنده این است که معیارهای اسکیزوفرنیا ندارد.

نمره پایین در مقیاس Ma نشان دهنده این است که معیارهای هیپومانیا ندارد.

کد دو نقطه ای        64/46

– فردی بی تجربه، خودشیفته و لذت طلب هست.

– نیاز مفرط به توجه و همدردی دیگران دارد.

 

» فهرست مطالب:

  • مشخصات آزمودنی
  • نمرات خام و T
  • نیمرخ روانی
  • تفسیر نمرات مقیاس های اعتبار و بالینی
  • کد دونقطه ای

 

  • تعداد صفحات: ۴
  • نوع فایل: WORD