رفتن به نوشته‌ها

نمونه تفسیر تست mmpi – نمونه حل شده ازمون mmpi (نمونه دوم) – F018

نمونه تفسیر تست mmpi – نمونه حل شده ازمون mmpi (نمونه دوم)

مقیاس۲ (D): نمره ۱۰۱=T  حاکی از علایم ذیل است:

آزمودنی احساس غمگینی، ناخشنودی و ملال می کنند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، و درباره اقدام به خودکشی صحبت می کنداز چیزی لذت نمی برد، تمرکز ضعیف است، فردی تحریک پذیر، زودرنج، و مستعد نگرانی و دلواپسی است، درونگرا، کمرو، گوشه گیر، ترسو، منزوی و تودار است و احساس می کند که دیگران هیچ توجهی به او ندارند.

مقیاس۳ (Hy): نمره ۷۹ =T نشان می دهد که آزمودنی اغلب احساس گیجی و استیصال می کند، برای مقابله با استرس علایم جسمی نشان می دهد، از نظر روانی ناپخته است و انتظار توجه و محبت از سوی دیگران را دارد.

مقیاس ۴ (Pd): نمره ۵۳ =T نشان می دهد که آزمودنی  در پذیرش ارزش ها و معیارهای جامعه مشکلی ندارد ولی روابط جنجالی و پر آشوبی در خانواده دارد ، به خاطر مشکلات خود اعضای خانواده را سرزنش می کند و مشکلات زناشویی دارد.

مقیاس۵(Mf) : نمره ۵۵ =T نشان می دهد که آزمودنی دارای علایق کلیشه ای زنانه است.

مقیاس۶(Pa) : نمره ۵۹ =T نشان می دهد که آزمودنی استعداد و زمنینه پارانویید شدن را دارد و حساسیت زیادی دارد  و نسبت به نظر دیگران خیلی حساس است و از نظر هیجانی دمدمی و متغیر است.

مقیاس۷ (Pt): نمره ۶۶ =T نشان می دهد که آزمودنی بیمناک، نگران، کمال گرا، و تنیده است و فردی آراسته ، مرتب، منظم و بسیار دقیق است، خودانتقادگر است و از تردید های نفس به ستوه در آمده است.

 

» فهرست مطالب:

 • ۱-مقیاسهای اعتباری و بالینی
  • ۱-۱مقیاسهای اعتباری
  • ۲-۱مقیاس های بالینی
 • ۲-خرده مقیاس های هریس- لینگوز
 • ۳-خرده مقیاس های درونگرایی اجتماعی
 • ۴-مقیاس های محتوایی
 • ۵-مقیاس های محتوایی مولفه ایی
 • ۶-مقیاس های تکمیلی

 

 • تعداد صفحات:  25
 • نوع فایل:    WORD
 • + فایل هدیه:  پرسشنامه ۳۷۰ سوالی MMPI و پرسشنامه ۵۶۶ سوالی MMPI
 •  نمونه اجرا شده کلیه جداول Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و … را دارد.