رفتن به نوشته‌ها

نمونه مصاحبه بالینی کودک – نمونه شرح حال کودک – F018

نمونه مصاحبه بالینی کودک – نمونه شرح حال کودک

هدف از مصاحبه والدین بررسی مشکل گفتاری و اختلال گویایی کودک می باشد .در جهت کمک به کودک و آگاهی دادن والدین کودک این مصاحبه با والدین کودک انجام گرفت و با روشن شدن اهداف مصاحبه باوالدین کودک به سراغ جمع آوری اطلاعات درباره ی کودک در سه مرحله قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد، محیط خانواده کودک رفتم و در طی یک پرسشنامه از والدین و مصاحبه با کودک و والدین کودک اطلاعات گرفته شد.

۱-۲.قبل از تولد:

مادر کودک در سن ۳۱ باردار شده است و دردوران بارداری مادر حرکت جنین در داخل رحم در همه زمان  های رشد طبیعی بوده است .وجنین به طور طبیعی افزایش رشد خودرا داشته است و از لحاظ عاطفی آیا مادر و پدر علاقمند به فرزنددار شدن بودند که نظر والدین با این سوال مثبت بوده است. و مادر هیچ گونه مشکلات قبل از بارداری مانند بیماری عفونی، مسمومیت دارویی، نارسایی هورمونی، سوء تغدیه به خصوص در سه اول بارداری، ضربات وارده به شکم، افتادن یا پرت شدن، پرتو های خطرناک، مواد مخدر … را نداشته است.

۲-۲. هنگام تولد:

این کودک عوامل تولد زودرس را در هنگام تولد داشته است.

۱.وزن کمتر از ۵/۲ کیلو گرم  که وزن سپهر در هنگام تولد ۸۰۰/۱ کیلو گرم گزارش شده توسط پدر

۲.و از همه مهم تر قبل اززایمان کیسه آب جنین پاره شده است و به همین دلیل کودک ۱ماه جلو تر به دنیا آمده است.

وزن کودک به هنگام تواد ۸۰۰/۱ و دورسر کودک در بدو تولد ۵/۳۱ و از طرفی مادر زایمان اول کودک خود را با سزارین انجام داده است به علت جلوگیری از خفگی و کمبود اکسیژن به کودک و علائم ۲فوق این عمل انجام گرفته است .

۳-۲.بعد از تولد:

و بعد از تولد کودک ،۳ روز زردی غیرطبیعی داشته و این ۳ روز کودک در یک دستگاه در بیمارستان نگهداری می شد که نشان از نارس بودن کودک می دهد.

 

» فهرست مطالب:

۱- مرحله تماس اولیه

    1-1. پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده:

    2-1. پیشینه کودک در رابطه با مهد کودک

    3-1. تلقی والدین ازمشکل کودک یا علت آن:

    4-1. مربوط به رفتارهای کودک در (خواب، تغذیه، عادات)

۲- مرحله مصاحبه با والدین و کودک

    1-2. قبل از تولد:

    2-2. هنگام تولد:

    3-2. بعد از تولد:

    4-2. محیط خانواده کودک:

۳- مرحله مصاحبه با کودک

۴- مرحله سنجش بیشتر

    1-4. مصاحبه با معلم مدرسه:

۵- مرحله ارجاع به متخصصان همکار

 

  • تعداد صفحات:    7
  • نوع فایل: PDF و WORD قابل ویرایش
پارس وی دی اس