بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نمونه مصاحبه بالینی کودک – یک نمونه مصاحبه بالینی با کودک – F001

نمونه مصاحبه بالینی کودک – یک نمونه مصاحبه بالینی با کودک


تعداد صفحات :    7 نوع فایل:     PDF و WORD قابل ویرایش   فهرست مطالب: ۱-مرحله تماس اولیه ۱-۱. پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده: ۲-۱.پیشینه کودک در رابطه با مهد کودک ۳-۱.تلقی والدین ازمشکل کودک یا علت آن: ۴-۱.اطلاعات مربوط به رفتارهای کودک در (خواب، تغذیه، عادات) ۲-مرحله مصاحبه با والدین و کودک ۱-۲.قبل از تولد: ۲-۲. هنگام تولد: ۳-۲.بعد از تولد: ۴-۲. محیط خانواده کودک: ۳-مرحله مصاحبه با کودک ۴- مرحله سنجش بیشتر ۱-۴ . مصاحبه با معلم مدرسه: ۵-مرحله ارجاع به متخصصان همکار   بخشی از متن فایل : مرحله مصاحبه با والدین و کودک هدف از مصاحبه والدین بررسی مشکل گفتاری و اختلال گویایی کودک می باشد .در جهت کمک به کودک و آگاهی دادن والدین کودک این مصاحبه با والدین کودک انجام گرفت و با روشن شدن اهداف مصاحبه باوالدین کودک به سراغ جمع آوری اطلاعات درباره ی کودک در سه مرحله قبل از تولد ، هنگام تولد و بعد از تولد ، محیط خانواده کودک رفتم و در طی یک پرسشنامه از والدین و مصاحبه با کودک و والدین کودک اطلاعات …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.