بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نمونه مصاحبه با مراجع افسرده – کیس افسردگی (نمونه دوم) – F001

نمونه مصاحبه با مراجع افسرده – کیس افسردگی (نمونه دوم)


تعداد صفحات :   14 نوع فایل:    WORD   + فایل هدیه: نمونه مصاحبه تشخیصی افسردگی و اعتیاد (۸ صفحه)   فهرست مطالب: مشخصات مراجع مصاحبه معاینه وضعیت روانی (ظاهر، رفتار، تکلم، تفکر، توجه و …) ویژگی تشخیص اختلال افسردگی تشخیص بالینی   بخشی از متن فایل: ***قبل از اینکه به من مراجعه کنید پیش روان شناس یا روانپزشک رفته بودید؟ *بله. پیش دکتر اعصاب و روان رفتم . *** با تکان دادن سر حرف او را تأیید و در واقع تشویق به ادامه صحبت کردم *دکتر به من گفت که افسرده شده ام و مقداری دارو برام نوشت.( دوباره سکوت کرد به نظر می رسید مایل به صحبت نیست) ***خب،  عکس العمل شما نسبت به این تشخیص دکتر چی  بود؟ *فکر کنم حرفش درست بود ، از داروها استفاده کردم.کمی بهتر شدم و خوابیدم ولی کم کم حسم بهتر که نشد حالا گوشه گیر تر شدم. من به فوتبال خیلی علاقه مند بودم ولی مدتی است که آن را هم کنار گذاشته ام . میل دارم هرشب ساعت ۹بخوابم چون فکر می کنم مریضم و به استراحت نیاز دارم. ***مثل اینکه این طرز زندگی برای شما رنج آور …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.