بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نمونه کیس افسردگی – نمونه مصاحبه روانشناسی افسردگی (دو نمونه) – F001

نمونه کیس افسردگی – نمونه مصاحبه روانشناسی افسردگی (دو نمونه)


تعداد صفحات :   29 (دو نمونه مصاحبه) نوع فایل:    WORD   + فایل هدیه: نمونه مصاحبه تشخیصی افسردگی و اعتیاد (۸ صفحه)    فهرست مطالب نمونه اول: مشخصات فردی شکایت عمده سابقه بیماری فعلی بیماری قبلی سابقه یا شرح حال شخصی معاینه وضعیت روانی (توصیف کلی، خلق و عاطفه، تکلم، اختلالات درکی، تفکر و ….) خلاصه یافته های مثبت تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR پیش آگهی توصیه ها   فهرست مطالب نمونه دوم: مشخصات مراجع مصاحبه معاینه وضعیت روانی (ظاهر، رفتار، تکلم، تفکر، توجه و …) ویژگی تشخیص اختلال افسردگی تشخیص بالینی   بخشی از متن نمونه دوم: ***قبل از اینکه به من مراجعه کنید پیش روان شناس یا روانپزشک رفته بودید؟ *بله. پیش دکتر اعصاب و روان رفتم . *** با تکان دادن سر حرف او را تأیید و در واقع تشویق به ادامه صحبت کردم *دکتر به من گفت که افسرده شده ام و مقداری دارو برام نوشت.( دوباره سکوت کرد به نظر می رسید مایل به صحبت نیست) ***خب،  عکس العمل شما نسبت به این تشخیص دکتر چی&nb …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.