بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

نوع تغذیه در والیبال – F002

نوع تغذیه در والیبال

نوع-تغذیه-در-والیبال

توضیحات:
نوع تغذیه در والیبال، در قالب فایل pdf در ۱۷ اسلاید.
این فایل pdf است و درباره نوع و چگونگی تغذیه برای والیبال است که در آن به تمامی مواد لازم و مغذی برای والیبال می پردازد برای دریافت ویتامین کربوهیدرات چربی و… 
نکته دیگر این فایل صرفا متن است و از تصاویر برخوردار نیست.
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.