رفتن به نوشته‌ها

پاورپوینت داروهای آرامبخش – خواب آور – F002

پاورپوینت داروهای آرامبخش – خواب آور

پاورپوینت-داروهای-آرامبخش--خواب-آور

توضیحات:
پاورپوینت داروهای آرامبخش – خواب آور، در ۴۱ اسلاید.
داروهای آرامبخش – خواب آور شامل چند گروه مختلف می باشد که متشکل از:
بنزودیازپین: کلردیازپوکساید، دیازپام، تمازپام، آلپرازولام، فلورازپام، لورازپام، نیترازپام، اکسازپام، تریازولام و میدازولام
باربیتوارت ها: فنوباربیتال، پنتوباربیتال، تیوپنتال، سکوباربیتال، متوهگزیتال
کاربامات ها: مپروبامات
الکل ها: اتانول و کلرال هیدرات
متفرقه: بوسپِیرون، زولپیدم و زالاپلون، ازوپیکولون
دانلود فایل