بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

پاورپوینت نجوم و کهکشان ها – F016

پاورپوینت نجوم و کهکشان ها

پاورپوینت-نجوم-و-کهکشان-هادانلود فایل پاورپوینت نجوم و کهکشان ها
اسلاید اول:
ماشین: ۲۵۰کیلومتر در ساعت ثانیه ۶۹متر
قطار:۳۵۰کیلومتر درساعت ثانیه ۹۶متر
هواپیما:۴۵۰کیلومتردرساعت ثانیه ۱۲۵متر
موشکهای فضائی :۷۲۰کیلومتردرساعت
درثانیه ۲۰۰متر
هواپیماهای جاسوسی: ۳برابرصوت ۱۰۰۰متردرثانیه
(سرعت صوت: ۳۳۳متردرثانیه )

فهرست مطالب
مقیاس ها
سرعت نور
فاصله زمین تا
ماهیت راه شیری
کهکشان راه شیری
عظمت راه شیری
مرز عالم هستی
پایان جهان کجاست
هنوز نردبان علم کوتاه هست

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.