بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) – F002

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴)

پرسش-نامه-الگوهای-ارتباطی-زوجین-(cpq)-کریستنسن-و-سالاوی-(1984)

توضیحات:
پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)، در قالب فایل Word.
 این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(۱) تا خیلی امکان دارد (۹) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از:
۱- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود این مرحله دارای ۴ سوال است که پاسخ هریک در مقیاس ۹ نقطه ای درجه بندی شده است
۲- در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود، این مرحله دارای ۱۸ سوال است و 
۳- بعد از بحث راجع به مشکل ارتباطی که این قسمت از ۱۳ سوال تشکیل شده است.
خرید این فایل صرفا از فروشگاه اینترنتی فرافایل مجاز می باشد.

پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ، مقیاس اجتنابی متقابل، مقیاس ارتباط توقع/ کناره¬گیری. خرده مقیاس توقع/ کناره گیری. از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع/ کناره گیر زن و زن متوقع / کناره گیر مرد.
این پرسشنامه در ۶ صفحه ورد قابل ویرایش ارائه شده است
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.