بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

پروژه بررسی وضعیت کیفی (TDS‌و EC) آب زیرزمینی در همدان – F006

پروژه بررسی وضعیت کیفی (TDS‌و EC) آب زیرزمینی در همدان

پروژه-بررسی-وضعیت-کیفی-tds‌و-ec-آب-زیرزمینی-در-همدان

پروژه انجام شده ی درس هیدرولوژی آبهای زیرزمینی
در این پروژه کیفیت آب زیر زمینی استان همدان با استفاده از مدل های مختلف از جمله GIS بررسی شده است.
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.