رفتن به نوشته‌ها

پروژه هیدرولوژی مهندسی قابل ویرایش – F001

پروژه هیدرولوژی مهندسی قابل ویرایش


پروژه هیدرولوژی مهندسی   شامل یک فایل ورد و سه فایل اکسل   پروژه حاضر به بررسی وضعیت بارندگی و به طور کلی هیدرولوژی چهار شهر از کشورمان می پردازد. با اطلاعات ۴۰ سال آبی دردوعدد از  ایستگاه های کشور و ۳۷ سال آبی دردو عدد از  ایستگاه های کشور  اطلاعاتی همچون میانگین بارش سالانه ، ماهانه ، حداقل بارش ماهیانه ، سالانه و …. را استخراج نموده ایم. که با استفاده از اطلاعات و نمودارهای  به دست آمده می توان وضعیت خشکسالی و تر سالی و همچنین تمهیدات لازم برای مدیریت آب منطقه را به دست آورد که همگی در فایل های اکسل مربوطه به پیوست آمده است. …

منتشر شده در فایل های دانلودی