رفتن به نوشته‌ها

پژوهش درباره یادگیری آزاد واز راه دور _ ۱۰۶ صفحه – F001

پژوهش درباره یادگیری آزاد واز راه دور _ ۱۰۶ صفحه


آموزش از راه دور در مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تنها راه کمک به آموزش کسانی است که به هردلیلی از تحصیل در محیط های آموزشی جا مانده اند و یا بدنبال شروع و یا تکمیل روند آموزشی خویش با استفاده از این شیوه ای نوین می باشند . علی رغم اینکه در شیوه آموزش حضوری بسیاری از فراگیران مبادرت به یادگیری می نمایند لیکن همچنان هستند کسانی که بدلیل مشغله و عدم امکان کسب دانش و تجربه نمی توانند به مدرسه عادی و یا دانشگاه یا موسسات آموزشی به شکل حضوری جهت ادامه تحصیل بروند.امروزه در کشورهای مدرن یادگیری از راه دور بسیار متداول می باشد. برای این روش ممکن است از ویدیو، رایانه، پست الکترونیک و تکنولوژی مرتبط با اینترنت استفاده شود. آموزش از راه دور با بهره وری از اینترنت امکان پذیر می شود. آموزش غیر حضوری در دهه اول سال ۱۷۱۷ میلادی آغاز شده است. این نوع آموزش در سال ۱۸۵۴ در کشورهای مدرن از طریق جزوه خلاصه شده فعالیتش گسترش پیدا کرد. در ایران آموزش از راه دور در سال ۱۳۶۶ آغاز شد و تا امروز رشد قابل توجهی در آموزش علم آموزان داشته است .اهداف این موسسات آموزشی که ارتقاء سطح علمی، فراهم کردن امکان آموز …

پارس وی دی اس