بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

پکیج ۱۵۰۰ تایی سوالات ICDL – F002

پکیج ۱۵۰۰ تایی سوالات ICDL

پکیج-1500-تایی-سوالات-icdl

توضیحات:
پکیج ۱۵۰۰ تایی سوالات ICDL، در قالب فایل PDF.
۱۵۰۶ سوال تستی مهارتهای ۷ گانه ICDL (شامل ۴ مهارت اصلی، WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT) همراه با جواب ، شامل تمامی سوالات ممکن قابل طرح در آزمونهای استخدامی دولتی و فنی حرفه ای
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.