رفتن به نوشته‌ها

کارآفرینی تکنیکهای خلاقیت – F016

کارآفرینی تکنیکهای خلاقیت

کارآفرینی-تکنیکهای-خلاقیتکارآفرینی:
۱۰۱ تکنیک حل خلاق مسئله ( ترجمه : دکتر محمود احمدپور داریانی)
فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
فصل اول : نوآوری یا محو شدن
چالش های راهبردی
مهمترین چالش های راهبردی
نوآوری
نوآوری و خلاقیت
خلاقیت، سکوی پرتاب به سوی نوآوری
«چهارP »خلاقیت و نوآوری
چگونگی رابطه چهارP با یکدیگر
محصول
امکانات
«هفتS » موفقیت سازمانی
فرآیند
خلاقیت فردی و گروهی
سه کتاب درباره خلاقیت و نوآوری
چهار نوع نوآوری
بهبود نوآوری در شرکت Steel case
فصل دوم : فرآیند حل خلاق مسئله
فرآیند حل خلاق مسئله
تحلیل محیط
تشخیص مسئله
شناخت مسئله
سئوالات اصلی مطرح شده در شناخت مسئله
فرضیه سازی
در شرکت FRITO-LAY حل خلاق مسئله،رمز موفقیت است.
خلق راه کارهای گوناگون
انتخاب از بین راه کارهای مختلف
اجرا
کنترل
شرکت EATON از نوآوری برای رقابت استفاده می کند.
ایجاد خلاقیت در فرآیند حل مسئله
تکنیک های خلاقیت تا مرحله حل مسئله
فصل سوم: تکنیکهای خلاق برای تحلیل محیط، تشخیص و شناسایی مسائل، و فرضیه سازی
۱/۱ مقایسه نسبت به دیگران
۲/۲ به کارگیری پیشگویان ومشاوران
۳/۳ کنترل علایم ضعیف
۴/۴ جست و جوی فرصت
تکنیک های تشخیص مسئله
درcontinental bank تشخیص مسئله به راه حل های جدید می انجامد
شش مهارت ضرورى براى داوطلبان
۵/۱وضعیت آرمانى
۶/۲ چک لیست هاَ
۷/۳ توفان فکرى معکوس
۸/۴ فکاهى و طنز
۹/۵ گردآورى وفهرست بندى شکایات
۱۰/۶ پاسخ به نداى دیگران
۱۱/۷ ایفاى نقش
۱۲/۸ برنامه بیشنهادها
۱۳/۹ تمرین ودیگر رویکردهاى گروهى
۱۵/۲ کسب اتفاق نظر
۱۶/۳ به تصویر کشیدن مسئله
۱۷/۴ کوله بار تجربه
۱۸/ ۵ نمودار استخوان ماهى
۱۸/ ۵ نمودار استخوان ماهى
دلایل بودن استخوان ماهى سودمند
۱۹/۶ سلطان کوهستان
۲۰/۷ تعریف دوباره مسئله یا فرصت
۲۲/۹ فشار و کشش
۲۵/۱۲ نمودار چرا-چراWhy-why Diagram
نمودار چرا-چرا
۲۶/۱ معکوس سازى فرضیه
فصل چهارم : تکنیکهای فردی برای خلق راهکارهای مختلف
۲۷/۱ قیاس ها و استعاره ها
۲۸/۲ تحلیل راه حل های گذشته
۲۹/۳ تداعی Association
۳۰/۴ زنجیره تداعی ویژگی ها
۳۱/۵ برشمردن صفات
۳۳/۷ بازگشت به خورشید

قسمتی از متن :
چالش هایی که سازمان های بازرگانی و مدیران و کارکنانش تا دهه اول قرن ۲۱ با آن روبرو خواهند شد که د رتاریخ فعالیت های اقتصادی بی سابقه است.
مهمترین چالش های راهبردی
– تمامی ابعاد اقتصادی به سرعت تغییر می یابد.
۲- رقابت رو به افزایش است.
۳- فعالیت اقتصادی به طور روز افزون، وسعت چهانی می یابد.
۴- فن آوری های جدید با سرعت نفس گیری ظهور می یابند
و…………..

دانلود فایل

پارس وی دی اس
منتشر شده در فایل های دانلودی