بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

کارگاه جامع پذیرش تحصیلی از خارج کشور – F001

کارگاه جامع پذیرش تحصیلی از خارج کشور


  کارگاه جامع پذیرش تحصیلی از خارج کشور   عناوین این مجموعه آموزشی شامل: فرایند تحصیل در خارج از کشوراصطلاحات رایج در فرایند پذیرش تحصیلیکمک هزینه ها و بورس های تحصیلی خارج از کشورمقدمات اولیه فرایند پذیرشاقدامات اولیه فرایند پذیرشآزمون های بین المللی زبانمدارک تحصیلی و دانشگاهیمدارک علمی و پژوهشیمدارک ضروری مورد نیاز پذیرشاقدامات تکمیلی جهت اخذ پذیرشقیمت این محصول دانلودی در مقایسه با هزینه شرکت در دور های حضوری بسیار پایین می باشد و به طور جامع به فرآیند اپلای در خارج کشور پرداخته است.  فرمت فایل pdf تعداد صفحه ۱۳۸ …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.