رفتن به نوشته‌ها

کامل ترین جزوه علمی – آموزشی ویژه مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش – F001

کامل ترین جزوه علمی – آموزشی ویژه مصاحبه آزمون استخدام آموزش و پرورش


  پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی آموزش و پرورش جهت پذیرش نهایی، مصاحبه علمی می شوند. جهت عبور از این مصاحبه و پذیرش نهایی نیاز به اطلاعاتی پیرامون آموزش، یادگیری، تدریس و… دارند.   جزوه حاضر اطلاعات کامل و مفیدی در خصوص آموزش و یادگیری در آموزش و پرورش در اختیار شما قرار می  دهد.   فهرست مطالب؛ فصل اول؛ اهداف آموزشی فصل دوم؛ سنجش آغازین و ورفتار ورودی فصل سوم؛ انواع یادگیری فصل چهارم؛ حافظه و فراموشی فصل پنجم؛ حل مساله و آفرینندگی(خلاقیت) فصل ششم؛ روش های کلی آموزش فصل هفتم؛ ارزشیابی …

منتشر شده در فایل های دانلودی