رفتن به نوشته‌ها

کتاب حقوق تطبیقی عبدالحسین شیروی – F007

کتاب حقوق تطبیقی عبدالحسین شیروی

کتاب-حقوق-تطبیقی-عبدالحسین-شیروی

کتاب حقوق تطبیقی عبدالحسین شیروی
فرمت فایل : pdf
تعداد صفحات : ۲۸۲
کاملا قابل اجرا در انواع اندروید و کامپیوتر

سر فصل ها :
پیشگفتار ویراست ۲
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: کلیات حقوق تطبیقی
فصل اول: مباحث عمومی حقوق تطبیقی
فصل دوم: ارتباط حقوق تطبیقی با سایر رشته های حقوقی مرتبط
فصل سوم: کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی
فصل چهارم: حقوق تطبیقی و دستیابی به وحدت حقوقی در سطح جهانی
فصل پنجم: مشکلات و مسائل مربوط به مطالعه حقوق خارجی
فصل ششم: روش شناسی( متدولوژی) مطالعات تطبیقی
فصل هفتم: تجزی و تحلیل نتایج بررسیهای تطبیقی و توجیه دلایل وجود مشابهتها و …
فصل هشتم: دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی
بخش دوم: نظامهای بزرگ حقوقی
فصل اول: نظام حقوقی کامن لو
فصل دوم: نظام حقوق نوشته( رومی- ژرمنی)
فصل سوم: سایر نظامهای حقوقی
منابع و مآخذ
دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی