رفتن به نوشته‌ها

کد پایتون الگوریتم ملخ (GOA) – F001

کد پایتون الگوریتم ملخ (GOA)


کد پایتون الگوریتم ملخ و توضیحات ( GOA ) الگوریتم ملخ یک الگوریتم جستجوی تصادفی در فضای عدد صحیح است. در این الگوریتم ، شما به صورت تصادفی یک عدد در بازه داده شده انتخاب می کنید و آن را با مقدار مورد نظر مقایسه می کنید. اگر عدد انتخاب شده برابر با مقدار مورد نظر است ، به پاسخ رسیده اید. در غیر این صورت ، به صورت تصادفی یک عدد جدید انتخاب می کنید و این فرآیند را تا پیدا شدن عدد مورد نظر تکرار می کنید. برنامه و توضسیحات دو صفحه  …

پارس وی دی اس