بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

کیس ویژه اعتیاد – شرح حال یک معتاد (نمونه دوم) – F018

کیس ویژه اعتیاد – شرح حال یک معتاد (نمونه دوم)

درمانگر:چه عاملی باعث شده که به سمت مواد بری؟

بیمار:کمرم درد می کرد تریاک کشیدم.

درمانگر:همین عامل باعث شد ادامه بدید

بیمار:آره. ولی چند بار ترک کردم و دوباره به سمتش رفتم.

درمانگر:چند بار ترک کردید؟

بیمار: ۶ هفت بار ترک کردم…من اصلا از زندان شروع به کشیدن مواد کردم.

درمانگر:برای چی به زندان افتادی؟

بیمار:من ۱۵۰ کیلو تریاک آورده بودم تبریز، ۱۵ سال زندان دادند، ۵ سال را کشیدم و ۱۰ سال را بخشیدند.

درمانگر: شغلتان خرید و فروش مواد بوده؟

بیمار:نه من یکبار از اصفهان آورده بودم تبریز که تو راه دستگیر شدم.

 

» فهرست مطالب:

  • شرح حال (مشخصات، علت ارجاع، شکایت عمده، مشکلات موجود و …)
  • معاینه وضعیت روانی
  • تشخیص
  • مصاحبه
  • تعداد صفحات:   10
  • نوع فایل:  WORD
  • فایل هدیه: نمونه مصاحبه اختلال شخصیت وسواسی (۱۰ صفحه)

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.