بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

گزارش کارآموزی اسکلت فلزی – F002

گزارش کارآموزی اسکلت فلزی

گزارش-کارآموزی-اسکلت-فلزی

توضیحات:
گزارش کارآموزی اسکلت فلزی، در قالب فایل Word در ۵۱ صفحه.
شامل مراحل:

خاکبرداری و تسطیح و رگلاژ
اجرای بتن مگر فونداسیون
آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون
اجرای بتن فونداسیون
بازدید از کارخانه ساخت اسکلت فلزی
تست جوش سازه های ساخته شده
نصب ستون ها و اجرای گروت ریزی
نصب تیر ها و شمشیری راه پله
اتمام اسکلت فلزی

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.