رفتن به نوشته‌ها

گزارش کار آزمایش اثر پس تصویری روانشناسی تجربی – F018

گزارش کار آزمایش اثر پس تصویری روانشناسی تجربی

آشکار ساختن وابستگی ادراکهای آنی به ادراکهای بلافصل قبلی، به سخن دیگر، نشان دادن این واقعیت که ادراکهای قبلی، ادراکهای بعد از خود را تحت تأثیر قرار میدهند.

اثر پس تصویری به صورت زیر تعریف می شود: ادراک ممتد یک تصویر یا یک شیء در یک ناحیه حسی معین، موجب جابه جایی یا تغییر شکل تصویر یا شیء می شود. که بلافاصله در همان شرایط درک می شود.

هدف آزمایش حاضر این است که اثر پس تصویری را در سه موقعیت مختلف آشکار سازد و بدین وسیله کلیت آن را نشان دهد.

منتشر شده در فایل های دانلودی