رفتن به نوشته‌ها

گزارش کار آزمایش ماز لابیرنت – آزمایش ماز u شکل (دو نمونه گزارش کار) – F001

گزارش کار آزمایش ماز لابیرنت – آزمایش ماز u شکل (دو نمونه گزارش کار)


آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا روانشناسی تجربی (دو نمونه گزارش کار) گزارش کار آزمایش ماز لابیرنت – آزمایش ماز یو شکل   تعداد صفحات:  9   (دو نمونه گزارش کار) نوع فایل:   WORD    + فایل هدیه: توضیحات آزمایش ماز لابیرنت (۳ صفحه)   فهرست مطالب نمونه اول: چکیده مقدمه هدف فرضیه ابزار آزمایش روش آزمایش یافته ها تحلیل   فهرست مطالب نمونه دوم: مقدمه هدف وسایل آزمایش شیوه آزمایش تحلیل نتایج   بخشی از متن فایل: ابزار آزمایش یک صفحه عایق است که روی آن چند شاخه مسیر یو شکل در یک صفحه فلزی تعبیه شده است (معمولا ده شاخه). دستگاه زمان سنج و شمارشگر که با یک فیش دو سر به صفحه عایق متصل می‌شود، یک قلم فلزی که با فیش به شمارشگر متصل است و با هر برخورد به صفحه عایق خطا ثبت می‌کند. روش آزمایش مرحله اول: آزماینده پس از توضیحات لازم راجع به نحوه کار، صفحه حائلی را به گونه‌ای جلو صورت آزمودنی می‌گیرد که نتواند صفحه ماز را بیند. آزمودنی قلم ماز را در دست گرفته و به کمک آزماینده از ابتدای مسیر م …

منتشر شده در فایل های دانلودی