بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466724

466724

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

pdf کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی انتشارات پیام نور جعفر تنها – F005

pdf کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی انتشارات پیام نور جعفر تنها

pdf-کتاب-مبانی-کامپیوتر-و-برنامه-نویسی-انتشارات-پیام-نور-جعفر-تنها

pdf کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی نوشته جعفر تنها و مهدی یوسف‌خانی یکی از کتاب‌های تخصصی انتشارات دانشگاه پیام نور است که برای تدریس در رشته مهندسی کامپیوتر این دانشگاه طراحی و تدوین شده است.

کتاب تخصصی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی هم یکی از کتاب‌های کاربردی و جامع این انتشارات برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران رشته مهندسی کامپیوتر است.  

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.