بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

PDF کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف به همراه جزوه و خلاصه کتاب – F005

PDF کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی اکبر سیف به همراه جزوه و خلاصه کتاب

pdf-کتاب-مقدمه-ای-بر-نظریه-های-یادگیری-دکتر-علی-اکبر-سیف-به-همراه-جزوه-و-خلاصه-کتاب

PDF کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری  تالیف دکتر بی آر هرگنهان و دکتر متیو اچ السون با ترجمه دکتر علی اکبر  سیف به همراه جزوه اسکن شده قابل استفاده دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی 

تعداد صفحات کتاب ۷۰۵ صفحه

تعداد صفحات جزوه :۴۴ صفحه 

کیفیت PDF :عالی

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.