بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466694

466694

بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

Tag: تدریس

طرح درس به روش کاوشگری – F002

طرح درس به روش کاوشگری توضیحات: طرح درس کتاب هدیه آسمانی به روش کاوشگری، موضوع درس: اسراف ، در قالب فایل Word در ۴ صفحه.