بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

Tag: ساختمان

پاورپوینت ساختمان نورون – F002

پاورپوینت ساختمان نورون مقدمهفرهنگ متمایز از جامعه:نورون (پی‌یاخته یا یاخته عصبی) به همه ی گونه‌های به غیر از نوروگلیاها (منظور این قسمت نورو گلیاهای میلین

گزارش آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن – آزمایش تعیین وزن حجمی حقیقی یا دانسیته سیمان بدون استفاده از فلاسک لوشاتلیه – F018

گزارش آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن – آزمایش تعیین وزن حجمی حقیقی یا دانسیته سیمان بدون استفاده از فلاسک لوشاتلیه جرم حجمی سیمان هیدرولیکی