بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466724

466724

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

Tag: سازمان

سازماندهی و تشکیلات – F016

سازماندهی و تشکیلات فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.فهرست مطالب فایل دانلودی:بخش اول: مقدمه ای بر سازمانفصل اول: سازمانها و تئوری سازمانبخش