بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466694

466694

بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

Tag: مقاله

مقاله آناتومی بدن انسان – F012

مقاله آناتومی بدن انسان دانلود مقاله آناتومی بدن انسان ۲۲ ص فرمت WORD  فهرست مطالب مقدمه ۲ گروههای یازده گانه آناتومی بدن انسان ۲ ۱-سیستم

مقاله ابررساناها – F012

مقاله ابررساناها دانلود مقاله ابررساناها ۱۶ ص فرمت word  فهرست مطالب مقدمه .۱تغییر مقاومت با دما .۲ اثر مایسنر .۳نظریه ابر رسانایی .۴ مواد ابر رسانا .۵ابر

مقاله بازار وکیل شیراز – F012

مقاله بازار وکیل شیراز دانلود مقاله بازار وکیل شیراز ۱۵ ص فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه: ۲معرفی بازار وکیل ۳تاریخچه بازار وکیل ۴معماری بازار وکیل ۵قسمت

مقاله توابع بسل – F012

مقاله توابع بسل دانلود مقاله توابع بسل ۱۲ ص فرمت PDF فهرست مطالب حل معادله بسل از طریق سری نمایش انتگرالی تابع بسل برای n

مقاله کاربردهای خط در گرافیک – F012

مقاله کاربردهای خط در گرافیک دانلود مقاله کاربرد های خط در گرافیک ۱۵ ص فرمت WORD فهرست مطالب تاریخچه تعریف تایپوگرافی لوگو تایپ تفاوت تایپوگرافی