بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466724

466724

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

Tag: نقشه کشی و نقشه برداری

طراحی پروژه های ژئوشیمیایی – F007

طراحی پروژه های ژئوشیمیایی فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.فهرست مطالب فایل دانلودی: تعریفچکیدهمقدمهمنطقه مورد مطالعهنمونه برداری و آماده سازی نمونهتجزیه و