بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466724

466724

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

Tag: پرسشنامه

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا – F017

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۸ ص فرمت WORD‌شامل ۱۹ سوال فهرست: معرفی پرسشنامه مبانی نظری روش نمره گذاری تست رضایت

پرسشنامه استاندارد سواد سلامت – F017

پرسشنامه استاندارد سواد سلامت دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳) شامل ۳۳ سوال +روش نمره گذاری+پایایی و روایی+منابع ۵ ص فرمت WORD

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی – F017

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word شامل: پرسشنامه نوآوری سازمانی روایی و پایایی تعریف مفهومی تعریف عملیاتی سوالات پرسشنامه