بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

understanding price action – F004

understanding price action

understanding-price-actionکتاب زبان اصلی مفاهیم پرایس اکشن. در بازارهای مالی مانند فارکس . بورس . و کریپتو بصورت تکنیکال بدون حذف صفحات

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.